glöm_inte_oss

2015 ansökte 35 369 ensamkommande barn om asyl i Sverige. Det är att jämföra med ungefär 7 000 ensamkommande barn som sökte asyl 2014.1 Av de ensamkommande barn som sökte asyl 2015 var fler än hälften från Afghanistan (över 23 000).